Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 39 of 39 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-03-07การใช้ Unfractionated Heparin (UFH)ศูนย์ความเชี่ยวชาญเภสัชกรรม
2563-03-07การใช้ยา Fibrinolytic agentศูนย์ความเชี่ยวชาญเภสัชกรรม
2563-03-07การใช้ยา Low Molecular Weight Heparin (LMWH)ศูนย์ความเชี่ยวชาญเภสัชกรรม
2560-03-07การใช้ยาสูดพ่น Metered Dose Inhaler (MDI)เทคโนโลยีสารสนเทศเภสัชกรรม
2563-01-01การให้ความรู้ผู้ป่วย Warfarinกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01ขนาดยาที่ใช้ในโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติ Metformin-Associated Lactic Acidosis (MALA)กลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01คำแนะนำการตรวจติดตามระดับยาในเลือดกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01คู่มือการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01คู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs : HAD)กลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01ตารางปรับขนาดยา ATB ตามค่าการทำงานของไตกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-03-07พาราเซตามอลชนิดเม็ดเทคโนโลยีสารสนเทศเภสัชกรรม
2562-05-01รางวัลชมเชย งานวิชาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ปี 2562สุมีนตรา พรหมเทศ
2556-01-01รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น วิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2556จิตติศักดิ์ คำตัน
2553-01-15ร่วมนำเสนอวิชาการ Service Plan 2553เทคโนโลยีสารสนเทศเภสัชกรรม
2563-01-01วิธีการฉีดยา Insulin ชนิดปากกา และการจัดการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำศูนย์บริการเภสัชสนเทศ
2563-01-01หัวเข็มฉีดยาประเภทต่างๆกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01แนวทางการสั่งใช้และติดตามพารามิเตอร์ยากลุ่ม NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้สูงอายุกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-04-22แนวทางปฏิบัติในการใช้ยารักษาผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ในเขตสุขภาพที่ 9 , จังหวัดนครราชสีมา , รพ.มหาราชนครราชสีมาศูนย์ความเชี่ยวชาญเภสัชกรรม