Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 33 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-01-01คู่มือการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01คำแนะนำการตรวจติดตามระดับยาในเลือดกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติ Metformin-Associated Lactic Acidosis (MALA)กลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01ตารางปรับขนาดยา ATB ตามค่าการทำงานของไตกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01การบริหารยา Human Immunoglobulin, Intravenous (IVIG)กลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01ขนาดยาที่ใช้ในโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01วิธีการฉีดยา Insulin ชนิดปากกา และการจัดการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำศูนย์บริการเภสัชสนเทศ
2563-01-01คู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs : HAD)กลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01การปรับขนาดยา ARV ตามค่าการทำงานของไตกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01หัวเข็มฉีดยาประเภทต่างๆกลุ่มงานเภสัชกรรม