Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 52 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-01-01การบริหารยา Human Immunoglobulin, Intravenous (IVIG)กลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01ขนาดยาที่ใช้ในโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01วิธีการฉีดยา Insulin ชนิดปากกา และการจัดการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำศูนย์บริการเภสัชสนเทศ
2556-01-01รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น วิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2556จิตติศักดิ์ คำตัน
2563-01-01คู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs : HAD)กลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01การปรับขนาดยา ARV ตามค่าการทำงานของไตกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01หัวเข็มฉีดยาประเภทต่างๆกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01การรักษา Febrile Neutropeniaกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01การให้ความรู้ผู้ป่วย Warfarinกลุ่มงานเภสัชกรรม
2562-05-01รางวัลชมเชย งานวิชาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ปี 2562สุมีนตรา พรหมเทศ