Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-01-01การติดตามผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarinกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01การติดตามพารามิเตอร์และปรับขนาดยาที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดพิษต่อไตกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01แนวทางการสั่งใช้และติดตามพารามิเตอร์ยากลุ่ม NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้สูงอายุกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)กลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01การป้องกันและจัดการ Phlebitisกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01การป้องกันและจัดการ extravasationกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01คู่มือการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01คำแนะนำการตรวจติดตามระดับยาในเลือดกลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติ Metformin-Associated Lactic Acidosis (MALA)กลุ่มงานเภสัชกรรม
2563-01-01ตารางปรับขนาดยา ATB ตามค่าการทำงานของไตกลุ่มงานเภสัชกรรม